Ved å klikke på linkene under kan du lese om hvordan idretten kom til Romerike og Lillestrøm

Den organiserte idrettens første år

Fotballspillet kommer til Norge

Fotballsportens første år på Romerike

Referater fra avisa Akershus 1911

Referater fra avisa Akershus 1913

Referater fra avisa Akershus 1914

Referater fra avisa Akershus 1915

Referater fra avisa Akershus 1916

Referater fra avisa Akershus 1917

Historikk

Lillestrøm Kommunale Idrettsplass

Norge, Ulf, Rask og Lillestrøm Idrætslag

Så kom idretts-arrangementene i gang

Romerike Fotballkrets stiftes

 

Om man skal fortelle om stiftelsen av Lillestrøm Sportsklubb er det nødvendig å gå tilbake til tiden før klubben ble stiftet, da tidligere klubber på stedet danner grunnlaget for det som 2 april 1917 ble til Lillestrøm Sportsklubb. Se linkene ovenfor.

Idretten var en kjensgjerning lenge før noen hadde tenkt å bosette seg på ”Måsan” som ligger på de store flatene mellom Nitelva og Leirelva. Den gang het stedet Sudrheimsnesom, senere omtalt som Sørumsneset og i dag, den delen av byen som ligger lengst sør-øst, ble til bydelen Nesa.

Lillestrøm’s eldste hus ble satt opp i 1820 på Lurketangen på en liten forhøyning kalt Trulstopp, nær dampskipsbryggen, som mange år senere kom til. Plassen lå under gården Sørum og huset ble kalt Lurkahuset. Plassfolket het Anne og Hans Jensen Lurka. De hadde 8 sønner. Alle var sysselsatt i sagbruksnæringen. De regnes som den første Lillestrømfamilien. I 1860 ble huset tatt av flommen og fløt av gårde. Plassfolkene flyttet inn igjen der hvor det ble liggende, i Nesgata 8.

https://lokalhistoriewiki.no/images/thumb/Lurkaplassen.jpg/350px-Lurkaplassen.jpg        

Lurkahuset som det var først på 1800 tallet.

Lurkahuset i dag der det ligger på den gamle branntomta etter Lillestrøm Dampsag og Høvleri.

Idretten kommer til Lillestrøm.

Det første idrettslaget i Lillestrøm var Lillestrøm Skytterlag som ble stiftet i 1877. Deretter kom:

Lillestrøm Skiclub 1881, Lillestrøm Idrætsforening 1889, Lillestrøm & Omegn Skiløberforening 1895, Lillestrøm Turnforening 1901, Lillestrøm Ro- og Seilforening 1901, Lillestrøm Idrætslag 1903, Idrætsforeningen ”Norge” 1903, Lillestrøm Fotballclub 1907, Fotballklubben ”Kvik” 1908, Fotballklubben ”Ulf” 1912, Lillestrøm Tennisklubb 1910, Lillestrøm Idrætslag 1912, Sportsklubben ”Rask” 1913, Strømmen og Lillestrøm Skiklubb 1916, Lillestrøm Sportsklubb 1917, Sportsklubben ”Lillestrøm-Kameratene” 1918, Turn og Idrettsforeningen ”Minerva” 1918, Lillestrøm Ballklubb 1919, Sykkel og Skøyteklubben ”Ceres” 1921, Lillestrøm Turn- & Idrettsforening 1925 og Sportsklubben ”Lillestrøm Fram” 1928.

Det er også i senere tid kommet til andre foreninger og lag.

 Lillestrøm Sportsklubb stiftes.

Lillestrøm Idrætsforening av 1889 ble drevet som egen klubb frem til 1. april 1903. Da slo klubben seg sammen med Lillestrøm Ro- og Seilforening av 1901 og tok navnet Lillestrøm Idrætslag av 1903. Denne klubben ble oppløst 16 januar 1907.

Fotballklubben ”Kvik” som ble stiftet i 1911 endret navnet til å hete Fotballklubben ”Ulf” i 1912.

Så, 3. juni 1913 slo Idrætsforeningen ”Norge” og Fotballklubben ”Ulf” seg sammen og tok igjen bruk av navnet Lillestrøm Idrætslag.

Og endelig, 2. april 1917 slo Lillestrøm Idrætslag og Sportsklubben ”Rask” seg sammen og ble til Lillestrøm Sportsklubb.