Året 1917

Høsten og vinteren 1916 - 17 skjedde en klar tilnærming mot en sammenslutning av lagene "Rask" og Lillestrøm Idrætslag, og klubbenes medlemmer avviklet også felles idrettsarrangenmenter. Samarbeidsformen ble bl. a. prøvd i skirennet 18. februar i Rudsbergbakken. Og endelig i begynnelsen av april skjedde det som vi alle nå vet, sammenslutningen fant sted.

Presseoppslaget hadde følgende ordlyd:

"Lillestrøm Idrætslag og Sportsklubben "Rask" avholdt mandag 2. april 1917 fællesmedlemsmøte, hvortil en masse medlemmer fra begge foreninger var fremmøtt. Til behandling forelå sammenslutning av disse to foreninger, og dennes navn blev Lillestrøm Sportsklubb.

Til bestyrelse blev der valgt følgende: Formand Arthur Kopperud, viceformand K. Hagb. Bratlie, sekretær/kasserer Sig. Andersen, hjælpekasserer Lorentz Eriksen, materialforvalter Oskar Syversen og styremedlem Daniel Westby. Revisorer: Johnny Bergersen og Ernst Andersen. Etter dette er der altsaa blit kun en sportsklubb i Lillestrøm, som jo er meget bra for et sted som ikke er større. Denne sportsklubb vil nu gjøre alt hvad den kan for snarest at faa i stand en idrætsplads."

Den nystiftede klubben hadde allerede i starten et stort problem, fordi Norges Statsbaner hadde kjøpt Tærudløkkeb av kjøpmann Tæruds dødsbo, og LSK sto således uten fotballbane. "Norrøna" i Strømmen var også uten bane, men de hadde lenge brukt "Hesteryggen" ved Jenseberget som kamparena. Dette skulle nå i tillegg bli LSK's hjemmebane.

Kristiania Ballklub er "ny-klubben"s aller første fotballmotstander. Søndag 13. mai 1917 ble "Sæsongens første fotballkamp" spilt på "Norrøna"s bane, og entre var for voksne kr. 0,25 og barn 10 øre. I historisk perspektiv var lokalavisens omtale av kampen nokså kortfattet, dessverre: "Fotballkampen paa Norrønas bane i søndags mellem Kristiania BK og Lillestrøm Sp.klub fik et ganske spændende forløp. Resultatet blev balance 1 mot 1. Formodentlig blir matchen gjentat indtil en av partene gaar av med seieren, det er jo slik det pleier arte sig i krig."

Tross banevanskelighetene ble det spilt 11 kamper i 1917, hvorav syv var "hjemmekamper" og fire borte. Norges Fotballforbund gav LSK rimeligvis rett til å overta "Rask"s rettmessige plass i klasse A, og det var svært oppmuntrende at LSK i sitt stiftelsesår sikret seg kretsmesterskapet foran Lierfoss, Eidsvold IF og "Norrøna".

Ellers er jo stiftelsesåret 1917 og innføringen av "åpne norske cupmesterskap" sammenfallende. Tidligere var kretsmesterne deltagere i cup-NM, og om endringene leser vi følgende midtsommer 1917: "I følge det nye kampreglementet kan alle landets A-klubber melde sig til NM-kampene. Forbundet avgjør dog hvem som er kvalificert til å delta. I 1917 er 33 klubber påmeldt, og bare LSK og Lierfoss FK får delta fra Romerike."

Vår første kamp i cup-NM gikk på Hamar (12. august) mot Hamar FL (i dag HIL), og LSK's debut endte med 1 - 5 nederlag. Og som en kuriositet kan vi fotelle at cupkampen hadde "brutto-indtækter" på kr. 241,55, og Norges Fotballforbund fikk tilsendt et overskudd på kr. 92,58 fra vertslaget på Hamar.

Et godt første arbeidsår er over for LSK, og den korte og presise meldingen i "Akershus" høsten 1917 sier i grunnen alt om sesongen: LSK blir Romeriksmester i aar. Paa 6 kampe 11 points, ingen tap, ingen protest, ingen bane."