Nazistenes partimerke                       Tysklands nasjonalflagg fra 1933 til 1945. Komponert av Adolf Hitler

                                                                                               

 9. april 1940 rullet de tyske nazistyrkene innover Norge og i løpet av få dager var landet i hendene på okkupasjonsmakten Tyskland.

 

Det skulle bli 5 tunge og vanskelige år for all idrett i Norge. De norske nazistene med Quisling i spissen, innsatte sine folk til ledere

i idrettslagene over hele landet. Dette skjedde med trusler og tvang. I desember 1940 skulle det være årsmøte med valg av nytt styre i

Lillestrøm Sportsklubb. Daværende medlem av valgkomiteen, C. J. Hansen (senere æresmedlem av klubben) så faren for innblanding av

nazistene og sendte følgende brev til komiteen, les brevet her.

 

Styret som ble valgt var :  Formann Oskar Syversen, viseformann Juul Larsen, kasserer Olaf Ormstad, sekretær Oskar Myrheim

og styremedlemmene Olaf Andersen, Einar Løkka, Gunnar Westbye og Finn Åge Bråthen. De ble sittende i sine verv frem til juni 1941.

 

Da ble det etter påtrykk av Norges Idrettsforbund, som også var under nazi-ledelse, innsatt ny leder av Lillestrøm SK.

Den nye lederen var Isak Nilsson, han var nazist. Han fikk fullmakt til å ta over som leder av klubben og om nødvendig søke bistand hos politiet

om han møtte på vanskeligheter med dette.

Det sittende styret måtte enten akseptere eller risikere arrestasjon. Se brev fra Norges Idrettsforbund her.

 

På denne tiden startet både aktive idrettsutøvere og ledere landet over boikott av all idrett organisert av nazistene.

Også i Lillestrøm Sportsklubb. I juni 1941, da nazistene tok kontroll over klubben, trakk samtlige styremedlemmer seg fra sine verv og sa seg

utmeldt av klubben, samtidig som en rekke andre medlemmer gjorde det samme. Etter krigen kom de fleste tilbake og nedla en stor innsats for å

bygge opp igjen klubben. Flere er i ettertid tildelt æresmedlemskap i LSK.

 

Klubben har i dag i sine arkiver de originale papirutgavene av utmeldelsene. Se utmeldelser her.

 

Les årsmøtereferater og protokoller fra 1940 her.

Les årsmøtereferater og protokoller fra 1942 her.

Les årsmøtereferater og protokoller fra 1943 her.

 

Les diverse korrespondanse her