Tiden fra året 1939 til høsten 1940 gikk tiden sin vante gang i Lillestrøm Sportsklubb.

Dessverre er de årsmøtedokumentene vi har fra den tiden i svært dårlig forfatning,

men likevel noenlunde lesbare.

 

Les Hovedstyrets beretning fra høstgeneralforsamling 1939 til høstgeneralforsamling 1940 her.

 

Les fotballgruppas beretning fra høstgeneralforsamling 1939 til høstgeneralforsamling 1940 her.

 

Les Damegruppas beretning og regnskap fra august 1940 til høstgeneralforsamlingen 1940 her.