Året 1943 slet fotballgruppa grunnet mangel av spillere, mens det på damesiden i friidrett

aspirerer til ”Fritt Folk”,s gullmedalje.

       

Les hele årsberetningen side 1 her, side 2 her side 3 her,

 

Les innberetning til Norges Idrettsforbund her og her