Revy, markeder og Sørumsfjellet  
 
Markedstilstelninger og revyer var nesten årvisse begivenheter fra 1928 i Arbeidersamfunnet, Folkets Hus og Konservativen.  
Fra den spede begynnelse med trekkspill, fiskedam, kaffe og smørbrødsalg, til revyer med egne krefter. Seinere til  
professjonelle revyer på Sørumsfjellet.  
I mange år var disse tilstelningene det økonomiske grunnlaget for klubbens drift, seinere for kjøpet av Åråsen.  
   
Etter krigen var det håpløst med lokaler i Lillestrøm. Konservativen var brent under krigen, andre lokaler var helt nedslitt.  
Det var ikke annet å gjøre enn å dra rundt på bygda. I flere sesonger dro revygruppa rundt til nærmeste bygdelokaler og  
spilte revy med "dans etterpå".  
Det første showet på Sørumsfjellet ble forsøkt høsten 1948. Det ble så vellykket at det i mange år ble "gullkalven".  
Dansetilstelningene onsdag, fredag, lørdag og søndag gjennom hele sommeren krevde stor innsats fra klubbens   
medlemmer, men de ga penger i kassa,--- og en ny idrettsbane. Jens Book Jensen og hans ensemble hørte  
 med blant de største attraksjonene. Når han kom med sin revy strømmet folk til, rundt et par tusen hver gang.  
   
   
    Invitasjon til revy og dans  
    Klikk på linken over    
      ferris_wheel_spinning_md_clr.gif
 
   
     
 
merry_go_round_md_clr.gif
     
       
    Sørumsfjellet  
               Klikk på linken over