Sørumsfjellet, LSK's gullgruve  
     
  Dans på Sørumsfjellet med revy av lokale og profesjonelle krefter, var i mange år  
  en viktig inntektskilde for klubben. Dette var med på å legge grunnlaget for byggingen  
  av Åråsen stadion.  
  Vi ser her dansegulvet mitt på bildet og lenger bak scenen hvor blant andre Jens Book Jensen  
  var en hyppig og populær gjest.  
  Fjellet er i dag sprengt bort og er bebygget med industrilokaler.  
  Til venstre for veien og litt lenger opp ligger Åråsen stadion.