Sangkoret Vårbløyta i Lillestrøm SK          
         
     
  For mange basser.      
         
  Den korteste levetida av de ikke-idrettslige gruppene fikk sangkoret Vårbløyta, som startet      
  i 1949 og avgikk ved en stille død i 1953. Det var et habilt sangkor, som opptrådde på      
  forskjellige klubbtilstelninger. Problemet var bare at bassene var så sørgelig i flertall , og      
  en håpløs mangel på lyse stemmer lot seg ikke avhjelpe.