Orientering i Lillestrøm SK    
   
Orientering ble en populær idrett i de få årene den sto på klubbens program. Årsmøtet i frigjøringsåret  
1945 vedtok å ta opp denne idretten. Allerede året etter ble det arrangert ni løp for klubbens medlemmer,  
samt et orienteringsløp på ski.    
     
Gruppa vokste seg etter hvert stor og sterk, med opptil 20 løpere. På en rankingliste for Stor-Oslo kom     
LSK på femteplass. Beste individuelle løper var Arne Bingen, som i 1947 ble bedt om å legge seg i trening    
 for firelandskampen (skandinavisk oppgjør). Avisene forteller om LSK's store arrangementer og om løpernes     
gode plasseringer i løp over hele landet.    
     
I 1951 arbeidet orienterere i nabokommunen for at det skulle dannes en spesialklubb. Da O-52 ble stiftet     
fant mange av LSK-løperne veien dit.     
     
På årsmøtet i 1955 ble det vedtatt å stryke orientering av programmet.    
  runner_athlete_running_md_clr.gif