Oldermannslauget i Lillestrøm SK  
 
  Akkurat som det har vært mange forskjellige grupper med idrettslige aktiviteter i LSK, har det vært grupper med          
  andre formål. Den eneste det fortsatt er liv i er oldermannslauget, som velger sin oldermann, skriver og skattmester.  
  Laget møtes månedlig gjennom hele vintersesongen i lokaler på Åråsen.      
         
  Lauget har eksistert siden 1946, og den første oldermannen var som seg hør og bør C.J.Hansen. 15 år gammel var      
  han da han var med på å stifte gutteklubben Kvikk, 18 år gammel ble han Romerike Fotballkrets første formann.      
  Nå mente han at tida var inne til å starte oldermannslauget.       
         
  Lauget er først og fremst en hyggeklubb for eldre LSK-ere, men har også et våkent øye for klubbens ve og vel.      
  I 1952 vedtok klubbens hovedstyre at oldermannslauget skulle ha adgang til styremøtene ved en representant.      
  I dag inviterer heller lauget en av styrets medlemmer til å redegjøre om det som skjer og skal skje. Laugets      
  medlemmer er derfor alltid godt orientert om klubbens indre liv. Ellers har alltid lauget følt et visst ansvar for      
  ungdomsavdelingen, som det etter beste evne støtter økonomisk.      
         
  På møtene er det gjerne underholdning av forskjellige slag. Kjentfolk har vært på besøk med kåserier, videre      
  har tryllekunstnere, vitsemakere og filmfremvisninger alltid vært populære innslag. At praten går livlig mens      
  forfriskninger inntas, er unødvendig å fortelle.