Lillestrøm SK's norske privatkamper          
         
  Klikk på et årstall                    
  1917 1926 1935 1948 1957 1966 1975 1984 1993 2002 2011 2020    
  1918 1927 1936 1949 1958 1967 1976 1985 1994 2003 2012 2021    
  1919 1928 1937 1950 1959 1968 1977 1986 1995 2004 2013 2022    
  1920 1929 1938 1951 1960 1969 1978 1987 1996 2005 2014 2023    
  1921 1930 1939 1952 1961 1970 1979 1988 1997 2006 2015      
  1922 1931 1940 1953 1962 1971 1980 1989 1998 2007 2016      
  1923 1932 1945 1954 1963 1972 1981 1990 1999 2008 2017      
  1924 1933 1946 1955 1964 1973 1982 1991 2000 2009 2018      
  1925 1934 1947 1956 1965 1974 1983 1992 2001 2010 2019  
     
             
  I krigsårene 1941 til 1944 ble det ikke spilt kamper offisielt.  
  Idrettslag landet over nektet å samarbeide med nazistene som hadde overtatt lederstillinger i idrettsforbundene  
  og idrettsstreiken var et faktum. Det ble spilt kamper, men det ble ikke ført regnskap med tabeller etc., og det  
  var ikke organisert noe seriespill.