I krigsårene 1941, 1942, 1943 og 1944 ble det ikke avholt Norgesmesterskap.