Fire glade statuettmottakere. Fra venstre Finn Bjerk, Krokan, Randi Tangen og Norman Kristiansen.    
                                                                                                                                                                           Etter mange år med frivillig innsats for LSK mottok de sine velfortjente statuetter på årsmøtet 2012.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Foto: Leif Tangen