Monika Svanstrøm mottar sin utmerkelse på årsmøtet i 1997.  
Hun gjorde en stor innsats både på håndballbanen og i klubbmiljøet.  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Leif Tangen