To freske damer som i mange, mange år har stilt opp for  
    klubben i flere henseelser. Det være seg verv i komiteer    
  billettsalg, servering for sponsorer etc.  
     
  Anne-Lise Bergersen til venstre og Torill Holen  
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Foto: Leif Tangen