Mange er de som har fått seg et klengenavn i Lillestrøm SK. Her er noen av de.  
   
Arne "Maler'n" Amundsen   Bjarne "Bjasse" Hansen   Alf "Kaka" Martinsen    
Odd "Brasken" Andersen   Gustav "Høna"  Hansen   Arild "Musa" Martinsen    
Enok "Nokken" Andresen   Hans "Soss" Hansen   Thorbjørn "Slugger" Mathiesen    
Kolbjørn "Kommer'n" Andresen   Ivar "Løkkan" Hansen   Kjell "Klask" Midtstein (Larsen)    
Olaf "Vesle-Olaf" Andresen   Kjell "Vesle-Løkkan" Hansen   Rolf "Narven" Narvestad    
Rolf "Strander'n" Andresen   Kåre "Cogan" Hansen   Bjørn "Bønna" Nordby    
Trygve "Piril" Andresen   Sverre "Pimp" Hansen   Odd "Derten" Olsen    
Gunnar "Knegge" Arnesen   Reidar "Hauer'n" Haug   Sverre "Tjukken" Olsen    
Erik "Bekker'n" Becklund   Johannes "Johs" Henriksen   Terje "Olsa" Olsen    
Knut "Dullan" Berg   Bjørn "Urmaker'n" Jacobsen   Jan Ove "Chubby" Pedersen    
Svein "Svinsen" Bergersen   Knut "Kula" Jensen   Claus "Pus" Rasmussen    
Jan "Birker'n" Birkelund   Steinar "Caravellen" Johannessen   Oddvar "Richardo" Richardsen    
Sverre "Børsen" Borgersen   Tor Egil "Toro" Johansen   Odd "Mutring" Rosenlund    
Ivar "Barbis" Christiansen   Einar "Maler'n" Johnsen   Jann "Gylmar" Samstad    
Ole "Dyret" Dyrstad   Einar "Urmaker'n" Johansen   Per "Kula" Strøm    
Frank "Franki" Edvardsen   Kent "Kenta" Karlsen   Hans "Langeleik" Thorgersen    
Hans Bjørn "Jævan" Eidholm   Hans "Nakken" Kristiansen   Frank "Tømmers" Tømmervåg    
Tore "Timbo" Eidholm   Leif "Smilet" Kristiansen   Kjell E. "Kjellik" Viken    
Frank "Grøna" Grønlund   Andre "Kråka" Krogsæther   Rolf "Boffen" Wahl    
Tom "Bukken" Gulbrandsen   Rolf "Roffa" Larsen   Arvid "Nick" Westbye    
Jan "Gullet" Guldhaug   Jann "Lunikk" Lund   Rolf "Rolf Nick" Westbye    
Ole Kr. "Halling"  Hallingstad   Kjell "Koil'ern" Lund   Bjørn T. "Børni"  Westby    
Georg "Goggen" Hammer   Tom "Tommy" Lund   Paul "Stubben" Brandtzæg