Lillestrøm SK's internasjonale privatkamper  
   
  Klikk ønsket årstall    
     
  1921 1945 1977 1989 2001 2013  
  1922 1947 1978 1990 2002 2014          
  1926 1949 1979 1991 2003 2015            
  1929 1952 1980 1992 2004 2016            
  1932 1955 1981 1993 2005 2017 ingen kamper          
  1933 1959 1982 1994 2006 2018            
  1934 1961 1983 1995 2007 2019            
  1935 1971 1984 1996 2008 2020 Ingen kamper grunnet Coronaepidemi      
  1936 1972 1985 1997 2009 2021 Ingen kamper grunnet Coronaepidemi      
  1937 1973 1986 1998 2010 2022            
  1938 1975 1987 1999 2011 2023            
  1939 1976 1988 2000 2012