Valg av Hovedstyret for 2023 - 09 mars 2023  
 
  1. Leder Morten Kokkim      
  2. Nestleder Raymond Gabrielsen      
  3. Styremedlem Jo Henning Espevalen      
  4. Styremedlem Trond Kristian Andreassen        
  5. Styremedlem Tina S. Grønlund        
  6. Styremedlem Hanne Kristin Nordhagen        
  7. Styremedlem Bjørnar Sollie      
  Varamedlem Karl Martin Dolvik