Valg av Hovedstyret for 2020 - 27 februar 2020  
 
  1. Leder Morten Kokkim      
  2. Nestleder Raymond Gabrielsen      
  3. Styremedlem Jo Henning Espevalen      
  4. Styremedlem Bjørnar Sollie        
  5. Styremedlem Gunhild Lærum        
  6. Styremedlem Trond Kristian Andreassen        
  7. Styremedlem Anita Westbye Bjerke      
  Varamedlem Shant Håndstad