Valg av Hovedstyret for 2018 - 28 februar 2018  
 
  1. Leder Morten Kokkim      
  2. Nestleder Bjarne Sognnæs      
  3. Styremedlem Morten Bergheim      
  4. Styremedlem Elin Krokan        
  5. Styremedlem Bjørnar Sollie        
  6. Styremedlem Gunhild Lærum        
  7. Styremedlem Trond Kristian Andreassen      
  8. Styremedlem Jo Henning Espevalen