Valg av Hovedstyret for 2017 - 28 februar 2017  
 
  1. Leder Morten Kokkim      
  2. Nestleder Bjarne Sognnæs      
  3. Styremedlem Morten Bergheim      
  4. Styremedlem Elin Krokan        
  5. Styremedlem Bjørnar Sollie        
  6. Styremedlem Jo Henning Espevalen        
  7. Styremedlem Nordis Vik Olausson      
  8. Styremedlem Trond Kristian Andreassen