Valg av Hovedstyret for 2015 - 26 februar 2015    
 
  1. Leder Owe Halvorsen Tina S. Grønlund ble valgt inn som styremedlem, men som leder av ungdomsavdelingen og samtidig ansatt i Lillestrømbanken som er ungdomsavdelingen sin hovedsponsor  
  2. Nestleder Bjørnar Sollie var ikke dette forenlig med rettningslinjene til Norges Fotballforbund.    
  3. Styremedlem Hening Harborg
 
   
  4. Styremedlem Anja Snedsbøl        
  5. Styremedlem        
  6. Styremedlem Per Christian Eidevik      
  7. Styremedlem Odd Iver Pelfock    
  8. Styremedlem Bjarne Sognnæs    
       
       
       
     
     
     
       
       
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Fra venstre: Bjarne Sognnæs, Per Chr. Eidevik, Henning Harborg, Bjørnar Sollie, Owe Halvorsen, Anja Snedsbøl og Odd Iver Pelfock