Valg av Hovedstyret for 2014 - 26 februar 2014.    
 
  1. Leder Heidi Scheie    
  2. Nestleder Bjørnar Sollie    
  3. Styremedlem Hening Harborg    
  4. Styremedlem Anja Snedsbøl        
  5. Styremedlem Jo Henning Espevalen    
  6. Styremedlem Bjørn Sandberg    
  7. Styremedlem Ronny Blomseth    
  8. Styremedlem Bjarne Sognnæs