Valg av Hovedstyret for 2013 - 27 februar 2013.    
 
  1. Leder Per Mathisen    
  2. Nestleder Henning Harborg    
  3. Styremedlem Bjørnar Sollie    
  4. Styremedlem Anita Bakke Westby        
  5. Styremedlem Jo Henning Espevalen    
  6. Styremedlem Ola Emil Heggset    
  7. Styremedlem Lasse Kjus    
  8. Styremedlem Anita Orlund