Valg av Hovedstyret for 2012 - 29 februar 2012.    
 
  1. Leder Per Mathisen    
  2. Nestleder Henning Harborg    
  3. Styremedlem Lars Otto Ullereng    
  4. Styremedlem Tina Svensson Grønlund        
  5. Styremedlem Rune Bråten    
  6. Styremedlem Lasse Kjus    
  7. Styremedlem Ola Emil Heggset    
  8. Styremedlem Anita Orlund