Valg av Hovedstyret for 2011 - 28 februar 2011.    
 
  1. Leder Per Mathisen    
  2. Nestleder Gunhild Lærum    
  3. Styremedlem Jarle Engh    
  4. Styremedlem Henning Harborg        
  5. Styremedlem Lars Otto Ullereng    
  6. Styremedlem Tina Svensson Grønlund    
  7. Styremedlem Ola Emil Heggset    
  8. Styremedlem Rune Bråten