Valg av Hovedstyret for 2010 - 28 februar 2010.    
 
  1. Leder Per Mathisen    
  2. Nestleder Gunnhild Lærum    
  3. Styremedlem Jarle Engh    
  4. Styremedlem Henning Harborg      
  5. Styremedlem Lars Otto Ullereng    
  6. Styremedlem Tina Svensson Grønlund    
  7. Styremedlem Ola Emil Heggset    
  8. Styremedlem Rune Bråten    
       
       
  Kommentarer:  Det var fremmet forslag om å utvide antall styremedlemmer fra 4 til 6, pluss leder og nestleder.      
                               Begrunnelsen for dette var at funksjonene i LSK AS overføres til LSK og styret i LSK AS avvikles i sin nåværende form.    
                               Forslaget ble enstemmig vedtatt.