Ekstraordinær generalforsamling mandag 19. januar 2009  
 
  Året 2008 ble et svært kostbart år for Lillestrøm Sportsklubb. Med et driftsunderskudd på rundt 20 millioner kroner var klubben i realiteten konkurs om ikke raske grep ble tatt for å skaffe ny kapital.    
       
    På den ekstraordinære generalforsamlingen ble følgende forslag vedtatt.      
       
    Forslag 1.      
       
    Styret gis fullmakt til med øyeblikkelig virkning å gjennomføre salg av 25% av aksjene i Åråsen Eiendom A/S fra Åråsen Stadion A/S til Lillestrømbanken Eiendom A/S  til følgende betingelser:    
       
    Lillestrømbanken Eiendom A/S kjøper av Åråsen Stadion A/S 25% av aksjenei Åråsen Eiendom A/S for NOK 9 millioner.      
    Kjøpsavtalen gir LSK/Åråsen Stadion A/S rett til å kjøpe hele aksjeposten tilbake når som helst de nærmeste fem årene.      
    Ved et tilbakekjøp skal det beregnes 5% rente pro anno på kjøpesummen.      
    Lillestrømbanken Eiendom A/S får en styreplass i Åråsen Eindom A/S.      
       
    Når Åråsen Stadion A/S mottar oppgjør for salget av aksjene overføres beløpet til Lillestrøm Sportsklubb som nedbetaling av gjeld Åråsen Stadion A/S hat til LSK.      
       
       
    Salget ble enstemmig vedtatt, dog ikke uten flere engasjerte innlegg før avstemmingen.      
       
    I avtalen med Lillestrømbanken Eiendom A/S fikk klubben også igjennom at den kunne få kjøpe tilbake aksjene i deler.