Valg av Hovedstyret for 2008 - 25 februar 2008.    
 
  Leder Per Mathisen    
  Nestleder, Billettutvalg Gunnhild Lærum    
  Styremedlem, kommunikasjonsansvarlig Gunnar Falkum    
  Styremedlem, Stadion / anlegg Birger Karlsen        
  Styremedlem, Arangement elite Rikard Røros    
  Styremedlem, Leder UA Trond Løken    
  Styremedlem, Sportslig UA Jarle Eng    
       
       
  Vararepresentant 1 Henning Harborg    
  Vararepresentant 2 Tina Svensson    
       
       
       
       
       
       
       
  Kommentarer