Valg av Hovedstyret for 2007 - 26 februar 2007.    
 
  Leder Per Mathisen    
  Nestleder Gunnhild Lærum    
  Styremedlem, Økonomiutvalget Tom Johansen    
  Styremedlem, Stadion / anlegg Birger Karlsen        
  Styremedlem, Arangement elite Rikard Røros    
  Styremedlem, Leder UA Trond Løken    
  Styremedlem, Sportslig UA Jarle Eng    
       
       
  Vararepresentant Gunnar Falkum    
  Vararepresentant Tina Svensson    
       
       
       
       
       
       
       
  Kommentarer