Valg av Hovedstyret for 2006 - 28 februar 2006.      
     
  Leder Per Mathisen    
  Nestleder Gunnhild Lærum    
  Leder økonomiutvalg Tom Johansen    
  Leder stadion  Birger Karlsen        
  Leder ungd.avd. Trond Løken    
  Styremedlem arr. Per Chr. Eidevik    
  Styremedlem UA Tina Svensson    
       
  Varamedlem 1 Rikard Røros    
  Varamedlem 2 Gunnar Falkum    
         
       
       
       
       
       
       
       
  Kommentarer