Valg av Hovedstyret for 2005 - 28 februar 2005.  
     
  Leder Per Mathisen    
  Nestleder Ulf Børke    
  Leder økonomiutvalg Gunnhild Lærum    
  Leder stadion  Birger Karlsen    
  Leder ungd.avd. Petter Gurskevik    
  Styremedlem Per Chr. Eidevik    
  Styremedlem Tom Johansen    
       
  Vara Ole Kristian Bakkene    
  Vara Rikard Røros    
  Vara Henning Kristiansen