Valg av Hovedstyret for 2004 - 23 februar 2004.  
     
  Leder Per Mathisen    
  Nestleder Ulf Børke    
  Leder økonomiutvalg Gunnhild Lærum      
  Leder stadion  Birger Karlsen    
  Leder ungd.avd. Petter Gurskevik    
  Styremedlem Per Chr. Eidevik    
  Styremedlem Tom Johansen