Valg av Hovedstyret for 2003 - 24 februar 2003.  
     
  Leder Per Mathisen    
  Nestleder Ulf Børke    
  Leder økonomiutvalg Øyvind Lensnes    
  Leder stadion  Birger Karlsen        
  Leder ungd.avd. Petter Gurskevik    
  Styremedlem Per Chr. Eidevik    
  Styremedlem Tom Johansen