Valg av Hovedstyret for 1999 - 21 februar 1999.  
     
  Formann Frank Grønlund Styreformann    
  Nestformann Jan Westbye Leder økonomi    
  Styremedlem 1 Per Mathisen    
  Styremedlem 2 Kjell Nystrøm Leder ungdomsavdelingen    
  Styremedlem 3 Birger Karlsen Utvalgsleder stadion    
  Styremedlem 4 Øivind Thoresen    
  Styremedlem 5 Ulf Børke    
  Varamedlem Lars Myhrer Nestleder økonomi    
  Varamedlem 1 Jørn Hansen    
  Varamedlem 2 Torolf Holte Nestleder ungdomsavdelingen    
  Varamedlem 3 Svein Johansen Nestleder stadion    
  Varamedlem 4 Tormod Nordhelle    
  Varamedlem 5 Berit Johannessen