Valg av Hovedstyret for 1998 - 15 februar 1998.  
     
  Formann Frank Grønlund Styreformann    
  Nestleder Jan Westbye Leder økonomiutvalg    
  Styremedlem 1 Jann Lund Bjørn Ekse fra 01.09.98    
  Styremedlem 2 Kjell Nystrøm Leder ungdomsavdelingen    
  Styremedlem 3 Birger Karlsen Utvalgsleder stadion    
  Styremedlem 4 Øivind Thoresen    
  Styremedlem 5 Ulf Børke      
  Varamedlem   Lars Myhrer Nestleder økonomi    
  Varamedlem 1 Bjørn Ekse Styremedlem 1 fra 01.09.98    
  Varamedlem 2 Torolf Holte Nestleder ubgdomsavdelingen    
  Varamedlem 3 Svein Johansen Nestleder stadion    
  Varamedlem4 Torill Holen    
  Varamedlem 5 Berit Johannessen