Valg av Hovedstyret for 1997 - 9 februar 1997.  
     
  Formann Einar Krokan Styreformann    
  Nestformann Per Christensen Leder økonomi    
  Styremedlem 1 Frank Grønlund Lederelite    
  Styremedlem 2 Kjell Nystrøm Leder Ungdomsutvalg    
  Styremedlem 3 Birger Karlsen Leder stadionutvalg    
  Sekretær Berit Johannesen    
  Varamedlem 1 Jan Westbye Nestleder økonomi    
  Varamedlem 2 Bjarne Sognnæs Nestleder elite    
  Varamedlem 3 Svein Johansen Nestleder stadionutvalg    
  Varamedlem 4 Torolf Holte Nestleder ungdomsutvalg