Valg av Hovedstyret for 1996 - 18 februar 1996.  
       
    Formann Einar Krokan    
    Nestformann Per Christensen Leder økonomi    
    Styremedlem 1 Frank Grønlund Leder elite    
    Styremedlem 2 Jørn Hansen Leder ungdomsutvalg    
    Styremedlem 3 Kolbjørn Halvorsen Leder stadion    
    Sekretær Berit Johannessen    
    Varamedlem 1 Jan Stensrud Nestleder økonomi    
    Varamedlem 2 Bjarne Sognnæs Nestleder elite    
    Varamedlem 3 Birger Karlsen Nestleder stadionutvalg    
    Varamedlem 4 Erik Wahlberg Nestleder ungdomsutvalg