Valg av Hovedstyret for 1995 - 19. februar 1995    
     
  Formann Einar Krokan Ansvarlig leder    
  Nestformann Tore Tveter Leder økonomi    
  Styremedlem Svein Rustad Leder elite    
  Styremedlem Jørn A. Hansen Leder ungdomsavdelingen    
  Styremedlem Kolbjørn Halvorsen Leder stadion    
  Sekretær Berit Halvorsen    
       
       
       
  Kommentarer    
     
     
   På årsmøte ble følgende forslag fremmet:    
   1. LSK-Posten skal utkomme med minimum 6 utgaver pr. år.    Forslaget ble vedtatt.    
   2. Det skal nedsettes et arbeidsutvalg for å vurdere om LSK ved siden av å være en     
      toppfotballklubb kan fungere som en paraplyorganisasjon for et bredere idrettsliv i     
      Lillestrøm.   Forslaget ble vedtatt.    
   3. Bane 2 skal i sin helhet disponeres av ungdomsavdelingen. Forslaget ble ikke vedtatt.