Valg av Hovedstyret for 1993  
     
  Formann Einar Krokan    
  Viseformann Odd Østhus Leder økonomi    
  Styremedlem Svein Rustad Leder elite    
  Styremedlem Jørn Hansen Leder ungdom    
  Styremedlem Kolbjørn Halvorsen Leder stadion