Valg av Hovedstyret for 1990 - 3 desember1989.  
     
  Formann Harald Rørås    
  Viseformann Svein Rustad Utvalgsleder sportslig helh. Ansv.    
  Styremedlem Tore Tveter Utvalgsleder økonomi    
  Styremedlem Kolbjørn Halvorsen Utvalgsleder stadion    
  Styremedlem Henning Kristiansen Utvalgsleder junior    
  Styremedlem Frank Nymoen Markedsføring, PR    
  Styremedlem Tore Eidholm Planl. /kontrakter    
  Styremedlem Ivar Hoff Miljø/utd. / Info.