Hovedstyret  1983 - 4 desember  
     
  Formann Odd-Iver Pellfoch    
  Viseformann Olaf Hauge    
  Styremedlem Tore Tveter Utvalgsleder økonomi    
  Styremedlem Kolbjørn Halvorsen Utvalgsleder stadionutvalg    
  Styremedlem Harald Røros Sportslig helhetsansvarlig    
  Styremedlem Ole-Christian Sjølie Utvalgsleder junior    
  Styremedlem Per Ronny Andersen Ansvarlig miljøtiltak