Hovedstyret  1980 - 23 november  
     
  Formann Kolbjørn Halvorsen    
  Viseformann Bjørn Chr. Hansen    
  Kasserer Tore Tveter    
  Styremedlem Jan Kinn    
  1. varamann Jan Stensrud    
  2. varamann Per Ronny Andersen