Hovedstyret  1979 - 18 november  
     
  Formann Kolbjørn Halvorsen    
  Viseformann Leif Tangen    
  Kasserer Tore Tveter    
  Styremedlem Tor Fredriksen    
  1. varamann Jan Stensrud    
  2. varamann Kjell Thomassen