Hovedstyret1975 - 6 november  
     
  Formann Einar Krokan    
  Kasserer Tore Tveter    
  Styremedlem Jan Stensrud    
  1. varamann Knut Bryhn    
  2. varamann Tore Sandberg    
  Styremedlem Svein Skoglunn Fotball