Hovedstyrer  1941 - 1944    
     
  Grunnet krigen og idrettsstreiken som trådte i kraft etter tyskernes invasjon   
  av Norge 9. april 1940, trakk alle idrettsledere seg fra sine verv.    
  Organisert idrett kom først i gang igjen i 1945, da Norge igjen var et fritt land.