Hovedstyret  1931 - 30. november    
         
  Formann C. J. Hansen          
  Viseformann Georg Berntsen        
  Kasserer Einar Karlsen Wahl          
  Sekretær Wictor Larsen          
  Styremedlem Oskar Syversen Fotball        
  Styremedlem Wilhelm Larsen Ski        
         
    C. J. Hansen