Hovedstyret  1928 - 11. desember    
     
  Formann Hjalmar Rygren          
  Viseformann Karl Lofstad      
  Kasserer Jens Hval        
  Sekretær Wictor Larsen        
  Styremedlem Oskar Syversen Fotball        
  Styremedlem Wilhelm Larsen Ski        
  Styremedlem Knut Aspelin Skøyter        
    Hjalmar Rygren