Hovedstyret  1927 - 25 november    
   
  Formann Birger Berntsen        
  Viseformann Hjalmar Rygren    
  Kasserer Jens Hval      
  Sekretær Wictor Larsen      
  Styremedlem Oskar Syversen Fotball      
  Styremedlem Wilhelm Larsen Ski      
  Styremedlem Knut Aspelin Skøyter