Hovedstyret  1924 - 22 september.     
   
  Formann Hjalmar Rygren          
  Viseformann Sverre Hansen      
  Kasserer Harald Olsen        
  Sekretær Halvard Thoresen        
  Styremedlem Birger Berntsen Fotball        
  Styremedlem Oskar Syversen Ski        
  Styremedlem Erling Nicolaysen Junior        
         
         
    Hjalmar Rygren